Altintren Archive

DMC misiniz?

Nedense biz böyle kısaltmaları çok seviyoruz. Çünkü kısaltmaları herkes bilmez. Siz bu cümleyi kullandığınızda etrafınızda bir kelebek etkisi yaratırsınız. Otelcilerde en çok GOP (ci-o-pi) kısaltmasını sever. Bunlar havalı kelimelerdir ama içini doldurmazsanız balonunuz patlayıverir. DMC yazılır, Di-Em-Si

B2B ve B2C nedir?

İlk yazımı turizmde önemli 2 kavram olan B2B ve B2C’nin ne olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Turizm’de B2B ve B2C hem seyahat acentaları açısından hemde oteller açısından değerlendirilebilir. Ben otel açısından değil daha girift acenta açısından yazacağım. Yazımın